• Czytelnia,  Ikona,  technologia

    Jak powstaje ikona

    Do pisania ikon w naszej pracowni wykorzystujemy własnoręcznie wykonane: podobrazie, spoiwa do farb, farby. Wykorzystujemy trzy dawne tempery, jakimi między innymi wykonywano ikony. Temperę żółtkową, kazeinową oraz enkaustyczną.

error: Content is protected !!