• Czytelnia,  technologia

  Pędzle

  Do techniki temperowej najczęściej polecane są pędzle wykonane z włosia: wiewiórki, łasicy syberyjskiej i sobola. W sprzedaży najczęściej możemy spotkać pędzle z włosia wiewiórki i łasicy syberyjskiej. Pędzle z włosia wiewiórki (белка, Squirrel, Kazan Squirrel, Siberian Squirrel) Włosie wiewiórki jest czarne (Ryc. 1), w dotyku miękkie i giętkie. Różnorodność kolorów włosia wynika z tego, że poszczególni producenci do wyrobu pędzli stosują włosie okrywowe różnych gatunków wiewiórek. Większość pędzli artystycznych wykonywanych jest z  włosia kanadyjskiej populacji wiewiórki Tamiasciurus hudsonicus oraz rosyjskiej populacji wiewiórki Sciurus vulgaris. W przypadku Euroazjatyckiej populacji wiewiórki Sciurus vulgaris wyróżnia się trzy rodzaje (kolory) ich włosia, związany z obszarem występowania tego gatunku na terenie Rosji. Są to: Gray (Talahoutky, Talahutky) Squirrel o szaro-czarnym włosiu, Brown (Kazan)…

 • Czytelnia,  Ikona,  technologia

  Jak powstaje ikona

  Do pisania ikon w naszej pracowni wykorzystujemy własnoręcznie wykonane: podobrazie, spoiwa do farb, farby. Wykorzystujemy trzy dawne tempery, jakimi między innymi wykonywano ikony. Temperę żółtkową, kazeinową oraz enkaustyczną.

 • Czytelnia

  Znaczenie ikony

  Można odróżnić sztukę ikonową od malarstwa religijnego w aspekcie funkcjonowania sztuki w życiu wiernych. Malarstwo religijne nie pełni funkcji liturgicznych, kultowych, a jedynie dydaktyczne obok dekoracyjnych. Jest to funkcja sztuki religijnej, która ugruntowała się na Zachodzie od czasów Grzegorza Wielkiego i trwa do dzisiaj. Malowidła umieszczane na ścianach świątyń lub na deskach traktuje się jako malarski komentarz do Pisma Świętego, nie stanowią przedmiotu czci ani modlitwy.

error: Content is protected !!