• Czytelnia,  technologia

    Pędzle

    Do techniki temperowej najczęściej polecane są pędzle wykonane z włosia: wiewiórki, łasicy syberyjskiej i sobola. W sprzedaży najczęściej możemy spotkać pędzle z włosia wiewiórki i łasicy syberyjskiej. Pędzle z włosia wiewiórki (белка, Squirrel, Kazan Squirrel, Siberian Squirrel) Włosie wiewiórki jest czarne (Ryc. 1), w dotyku miękkie i giętkie. Różnorodność kolorów włosia wynika z tego, że poszczególni producenci do wyrobu pędzli stosują włosie okrywowe różnych gatunków wiewiórek. Większość pędzli artystycznych wykonywanych jest z  włosia kanadyjskiej populacji wiewiórki Tamiasciurus hudsonicus oraz rosyjskiej populacji wiewiórki Sciurus vulgaris. W przypadku Euroazjatyckiej populacji wiewiórki Sciurus vulgaris wyróżnia się trzy rodzaje (kolory) ich włosia, związany z obszarem występowania tego gatunku na terenie Rosji. Są to: Gray (Talahoutky, Talahutky) Squirrel o szaro-czarnym włosiu, Brown (Kazan)…

error: Content is protected !!