Czytelnia

Ikona Na początku XX w. ikona została na nowo odkryta po części przez Wschód lecz przede wszystkim przez Zachód. Kościół zachodni otworzył się na ikonę jako niezwykłe dzieło sztuki niosące treści teologiczne i filozoficzne. Ikona przekroczyła wówczas tradycyjne granice Prawosławia. Więcej ...


Historia Ikony Ikona narodziła się w Bizancjum. Stanowi ona syntezę tradycji hellenistycznej, wywodzącej się z dziedzictwa grecko-rzymskiego, stosownie przekształconego i przystosowanego do nauki chrześcijańskiej oraz form artystycznych pochodzących z Palestyny, Azji Mniejszej, Egiptu i Syrii. Więcej ...


Teologia Ikony Teologia ikony jest teologią "wizualną", która za pośrednictwem symboli objawia rzeczywistość w jej podobieństwie do Chrystusa, w którym człowiek na powrót staje się ikoną - obrazem - Boga. Więcej ...


Kanon Ikony Ikona kanoniczna musi przedstawiać świętych i święta zgodnie z Ewangelią i Tradycją. Ikona jest szczególnym rodzajem malarstwa i jako taka ma swój konkretny język. Więcej ...


Łączność Ikony z archetypem Nadanie nazwy ikonie, wyrażające się w napisaniu na niej imienia świętego, dopełnia cały wizerunek. Podpisanie ikony jest poświęceniem jej Praobrazowi i uświęceniem ikony przez Praobraz. Więcej ...


Kult Ikony Sobór orzekł tym samym, że cześć oddawana ikonie odnosi się do Archetypu. Położył nacisk na rozróżnienie między adoracją, która przysługuje wyłącznie Bogu, a czcią oddawana ikonie na równi z Ewangelią czy Krzyżem. Fundamentem kultu ikony jest obecność w ikonie jej Archetypu. Ikona sama w sobie, tzn. deska, farby... nie jest przedmiotem kultu. Więcej ...


Ikona w życiu czlowieka Ikony odgrywają zasadniczą rolę w sprawowaniu kultu w cerkwiach jak i w domach. W domach ikona zazwyczaj umieszczane w specjalnym miejscu, zwanym "pięknym kątem" (krasnyj ugoł). Po urodzeniu dziecka wykonwana jest ikona jego świętego patrona, wysokości noworodka. Matka błogosławi ikoną córke lub syna, kiedy opuszczają dom rodzinny. Wierny prawosławny zabiera ze sobą ikonę w podróż lub na wojnę, aby chroniła go przed niebezpieczeństwami. Podczas procesji pogrzebowych ikony kładzione są na trumnie, a niektedy także opuszczane do grobu. Więcej ...


Charakterystyka pigmentów Pracujemy głównie z użyciem pigmentów greckich i włoskich. Pigmenty te cechują się dużą trwałością jak również piękną świetlistością i czystą barwą. Nadają się do pracy techniką laserunkową, półkryjacą i kryjącą. Więcej ...


Kilka słów o pędzlach Od jakości pędzli jakich używamy zależy efekt naszej pracy. Pędzle sprowadzamy głównie z Rosji i Ukrainy. Charakteryzują się one długim włosiem i ostro zakończoną końcówką. Wszystkie pędzle są wytworzone z włosia naturalnego. W pracowni pomagamy również dobrać rodzaj pędzli do wymagań i umiejętności danej osoby. Więcej ..


Złocenie na pulment Złoto w ikonie jest symbolem Boskiej niedostępnej światłości : „Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności”( 1J 1, 5). Złoto jest najdoskonalszym materiałem pozwalającym oddać tą światłość. Żaden inny kolor nie jest w stanie jej oddać. Więcej ...


Olifa jako werniks Olifowanie jest jednym z najtrudniejszych etapów pracy nad ikoną. Prawidłowe wykonanie werniksowania wymaga doświadczenia. Poprzez nieumiejętne nałożenie olify może dojść do uszkodzenia ikonę, w związku z tym niezbędne doświadczenie najlepiej zdobyć na mniej wartościowych własnych pracach. Więcej ...


Kilka podlinników Podlinniki lub prorys to rysunek konturowy przedstawień na ikonach. Więcej ...


Copyright © Pracownia Ikon pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.